RH500 siltumnīcas ir 5 metru platas ar pielāgojamu garumu un pārklājumu.