RH700 siltumnīcas ir 7 metru platas ar pielāgojamu garumu un pārklājumu.